Category Topics

Thông báo

Tập trung các thông báo về Tiki Developer Platform, bao gồm các thay đổi về mặt kỹ thuật, việc khuyến nghị ngừng sử dụng các tính năng, bug fixes và các thay đổi về API.
1

Tini Framework

TiniApp Framework được thiết kế để cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng của mình với trải nghiệm native app trên nền tảng Tiki một cách dễ dàng và đa dạng tính năng nhất có thể. Tham gia danh mục này để đặt câu hỏi, báo lỗi, hoặc feedbacks về những vấn đề liên quan tới TiniApp framework.
69

Tini Studio

Tini Studio là công cụ all-in-one giúp phát triển ứng dụng trên nền tảng TiniApp của Tiki. Cùng tham gia thảo luận, báo lỗi hoặc feedback thêm với các lập trình viên khác ở đây.
41

Tini Console

Tini Console hay Tiki Dev Center là công cụ self-serve mà các lập tình viên có thể tự chủ động quản lý ứng dụng và API Access trên nền tảng của Tiki. Hãy cùng tham gia thảo luận, báo lỗi và feedbacks ở đây.
16

Server Side

Thảo luận các vấn đề liên quan đến tích hợp APIs của Tiki ở backend.
12

Tini Design

Howdy! Welcome to the designer’s cave. First, please read the Design document and the Figma file. Okay then, let’s discuss design stuff or the meaning of our life.
5

Thảo luận chung

Nơi thảo luận các vấn đề không liên quan đến các chủ đề ở phía trên.
20

Tin tức & Sự kiện

Nơi tập trung các tin tức và sự kiện mới nhất dành cho nhà phát triển của Tiki.
1

Góp ý

Thảo luận và đóng góp về trang cộng đồng này để đội ngũ phát triển có thể cải thiện nó tốt hơn.
0
57