About the Mini Hackathon category

Nơi cập nhật các thông tin về cuộc thi Mini Hackathon và là nơi giao lưu, trao đổi, thảo luận giữa các thí sinh cùng BTC.