About the Releases category

Các bản phát hành mới nhất và changelog của Tini Studio sẽ được đăng ở đây.