About the Thông báo category

Nơi cập nhật các thông tin về cuộc thi Mini Hackathon.