About the Tini Framework category

TiniApp Framework được thiết kế để cho phép các nhà phát triển xây dựng ứng dụng của mình với trải nghiệm native app trên nền tảng Tiki một cách dễ dàng và đa dạng tính năng nhất có thể. Tham gia danh mục này để đặt câu hỏi, báo lỗi, hoặc feedbacks về những vấn đề liên quan tới TiniApp framework.

Nếu bạn gặp lỗi trong quá trình sử dụng Tini Framework, bạn có thể báo lỗi tại đây.