About the Tini Studio category

Tini Studio là công cụ all-in-one giúp phát triển ứng dụng trên nền tảng TiniApp của Tiki. Cùng tham gia thảo luận, báo lỗi hoặc feedback thêm với các lập trình viên khác ở đây.

Nếu bạn phát hiện lỗi trong quá trình sử dụng Tini Studio, hãy báo lỗi tại đây.