addIconsToNavigationBar hiển thị ảnh đen trắng

Các bác cho em hỏi, em muốn thêm 1 icon vào headbar hiển thị bên cạnh tool option.
Em tìm thấy addIconsToNavigationBar có hỗ trợ thêm icon nhưng icon này bị đổi sang màu đen.

Các bác cho em hỏi có cách để hiển thị icon màu không.

Cảm ơn các bác.

bạn đang dùng ảnh png hay svg á

bạn convert qua png thử