Address component

Hiện tại mình đang sử dụng component address của bên tini cung cấp nhưng mình đang gặp trường hợp chạy trên máy ảo rất mượt mà nhưng khi deploy lên sandbox thì nhập phần tên đường không được còn phần chọn thông tin thành phố quận phường rất chậm. Có cách nào giải quyết tình trạng này không mong mọi người giúp đỡ.
Mình cảm ơn!

Hi @Quan_Nguyen
Bạn upgrade lên latest version của tini-ui 0.10.1-rc.2 với latest version của studio rồi submit lại thử nhé.