[Analytics] Giới thiệu về tính năng thống kê trên Tini Console

Giới thiệu

Khi phát triển sản phẩm, một trong những việc quan trọng nhất là phải đo lường được hiệu quả hoạt động của sản phẩm. Đặc biệt là khi phát triển ứng dụng trên các nền tảng như web, iOS, Android, hoặc Tini App. Việc theo dõi hành vi của người dùng thông qua số liệu và tương tác của họ trên ứng dụng sẽ giúp chúng ta có cái nhìn tổng quan về hiệu quả hoạt động, từ đó mà đề xuất các phương án cải thiện sản phẩm và cho ra mắt những tính năng đáp ứng nhu cầu của họ.

Xuất phát từ nhu cầu của nội bộ cũng như yêu cầu của các nhà phát triển mà đội ngũ Tini App cũng đã cân nhắc xây dựng một hệ thống thống kê dữ liệu từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, do gặp một số vấn đề trong việc lựa chọn nền tảng lưu trữ dữ liệu (sử dụng dịch vụ bên ngoài hoặc nội bộ), các vấn đề về scale và mở rộng trong tương lai nên chỉ đến thời điểm gần đây Tini App mới bắt tay xây dựng và cho ra mắt tính năng thống kê trên Tini Console.

Sử dụng tính năng thống kê như thế nào?

Để đáp ứng các nhu cầu cơ bản nên Tini App quyết định xây dựng trang Tổng quan với các số liệu phổ biến nhất để các nhà phát triển có thể tiếp cận và xem nhanh hiệu quả của ứng dụng. Các thành phần chính trên trang Tổng quan bao gồm:

Scorecard

Scorecard là thành phần hiển thị ở đầu tiên trên trang Thống kê Tổng quan. Nó cho bạn xem nhanh về những con số quan trọng của ứng dụng như:

 • Session (lượt truy cập): Lượt truy cập là khoảng thời gian mà người dùng sử dụng ứng dụng của bạn. Lượt truy cập sẽ tự động làm mới khi người dùng không có bất kì Mặc định, khi người dùng mở ứng dụng Tiki, họ sẽ được cấp một lượt truy cập. Nếu họ ẩn ứng dụng Tiki hoặc không làm gì cả trong 30 phút thì sau khi họ mở lại ứng dụng, họ sẽ được cấp lượt truy cập mới. Nếu trong 30 phút mà họ quay lại ứng dụng thì các hành động của họ trong ứng dụng Tiki đều được ghi nhận cho lượt truy cập đó.
 • Pageview (lượt xem trang): Khi một trang hoặc màn hình của ứng dụng được tải xuống hoàn toàn thì nó được tính là một lượt xem trang. Trong một lượt truy cập có thể có nhiều hơn một lượt xem trang.
 • User (người dùng): Là những người sử dụng ứng dụng, bao gồm cả khách hoặc người dùng đã đăng nhập với tài khoản Tiki.
  • New User (người dùng mới): Là những người lần đầu tiên sử dụng ứng dụng.
  • Returning User (người dùng quay lại): Là những người đã từng sử dụng ứng dụng trước đó và quay lại ở thời điểm thống kê.
 • Order (đơn hàng): Là các đơn hàng phát sinh trên hệ thống Tiki.
  • New Order (đơn hàng mới): Là những đơn hàng phát sinh trong chu kì thống kê.
  • Completed Order (đơn hàng hoàn thành): Là những đơn hàng đã được hoàn thành — thông qua API hoặc xác nhận giao hàng thành công trên Seller Center.
 • GMV (giá trị giao dịch): Tổng giá trị giao dịch từ các đơn hàng phát sinh trên hệ thống Tiki.
 • CMV (giá trị giao dịch xác nhận): Tổng giá trị giao dịch từ các đơn hàng đã được người dùng thanh toán.
 • NMV (giá trị giao dịch thành công): Tổng giá trị giao dịch từ từ các đơn hàng đã được hoàn thành hoặc giao hàng thành công. Nếu có một số đơn hàng có phát sinh giao dịch hoàn tiền thì dù trạng thái đơn hàng là thành công thì giá trị của các đơn hàng này vẫn sẽ bị trừ ra khi tính NMV.

Tuỳ theo lựa chọn lọc theo thời gian mà các con số trên scorecard sẽ là số tổng của chu kì được lựa chọn:

 • Tháng hiện tại (MTD): Thống kê số liệu từ đầu tháng (từ ngày 01) đến hiện tại theo Ngày. Phần trăm thay đổi sẽ so sánh với tháng trước đó.
 • 7 ngày trước: Thống kê số liệu tính từ 7 ngày trước theo Ngày. Phần trăm thay đổi sẽ so sánh với 7 ngày trước đó. Ví dụ, 7 ngày trước tính từ 01/10-07/10 thì 7 ngày trước đó là 24/09-30/09.
 • 4 tuần trước: Thống kê số liệu tính từ 4 tuần trước theo Tuần. Phần trăm thay đổi sẽ so sánh với 4 tuần trước đó. Ví dụ, 4 tuần trước tính từ 12/09 - 09/10 thì 4 tuần trước đó là 15/08 - 11/09.
 • 3 tháng trước: Thống kê số liệu tính từ 3 tháng trước theo Tháng. Phần trăm thay đổi sẽ so sánh với 3 tháng trước đó. Ví dụ, 3 tháng trước là tháng 07 - 09 thì 3 tháng trước đó là tháng 04 - 06.

Biểu đồ

Biểu đồ được vẽ theo số liệu của Scorecard và chu kì được lựa chọn. Để xem biểu đồ của scorecard, bạn nhấn chuột vào scorecard tương ứng.

Top Channels

Trong quá trình quảng bá sản phẩm và chạy các chiến dịch marketing, chúng ta sẽ cần theo dõi các kênh truyền thông để đánh giá hiệu quả của chúng. Tini Console cung cấp sẵn cơ chế nhóm các kênh truyền thông phổ biến để nhà phát triển tiện theo dõi.

 • Onsite Tiki: Các kênh thuộc về Tiki.
  • Kho tiện ích: Kho tiện ích của Tiki.
  • Quicklink: Khu vực Tiện ích của tôi ở trang chủ Tiki.
  • Display Ads: Các banner hoặc landing page của Tiki.
  • Notification: Tin nhắn thông báo từ ứng dụng Tiki.
  • Search: Trang kết quả tìm kiếm của Tiki.
  • My Account: Trang tài khoản trong ứng dụng Tiki.
  • Affiliate: Các kênh tiếp thị liên kết của Tiki.
  • Tiki Feed: Các trang thuộc Lướt hay Tiki Feed.
 • Offsite Tiki: Các kênh ngoài Tiki.
  • Device Shortcut: Shortcut được lưu trên thiết bị của người dùng từ tính năng Lưu trên thiết bị.
  • QR Code: Mã QR.
  • Google
  • Facebook
  • Zalo
  • Email
  • POSM: Tờ rơi quảng cáo, standee.
 • (not set): Các kênh chưa được thiết lập để nhận biết.
 • Unknown: Các kênh chưa được nhận diện.
 • Custom (đang phát triển): Các kênh tùy chỉnh của nhà phát triển

Thông số Session cho biết lượng truy cập và CR% (conversion rate) cho biết tỉ lệ phát sinh đơn hàng từ các kênh này.

Phân tích Cohort

Một trong những thống kê quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của ứng dụng là số lượng người dùng mới và người dùng quay lại. Biểu đồ cohort sẽ cho nhà phát triển biết những thông tin đó. Nhưng trước hết, chúng ta cần đi qua hai khái niệm người dùng và khách hàng:

 • Người dùng (user): Số lượng người dùng (kể cả khách) truy cập ứng dụng.
 • Khách hàng (customer): Số lượng người dùng (đã đăng nhập) có phát sinh ít nhất một đơn hàng thành công.

Đối với biểu đồ Cohort, chúng ta có hai cách đọc: Theo tỷ lệ (%) và theo số tuyệt đối (123).

Để đọc theo tỷ lệ %, chúng ta đọc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Ví dụ ở hàng đầu tiên Jun 06 - Jun 12, có thể hiểu là:

 • Ở Week 0 hay tuần tính từ ngày 06/06 đến 12/06, chúng ta có 1.521 người dùng mới (lần đầu tiên truy cập ứng dụng).
 • Đến Week 1 hay tuần đầu tiên sau Week 0 hay tuần 13/06 - 19/06, ta có 10,1% tỷ lệ người dùng của Week 0 quay trở lại sử dụng ứng dụng.
 • Đến Week 2 hay tuần thứ hai sau Week 0 hay tuần 20/06 - 26/06, ta có 10,2% tỷ lệ người dùng của Week 0 quay trở lại sử dụng ứng dụng.
 • Tiếp tục như thế cho đến Week 5.

Tương tự với hàng thứ hai Jun 13 - Jun 19:

 • Ở Week 0 hay tuần tính từ ngày 13/06 đến 19/06, chúng ta có 1.427 người dùng mới.
 • Đến Week 1 hay tuần đầu tiên sau Week 0 hay tuần 20/06 - 26/06, ta có 14,7% tỷ lệ người dùng của Week 0 quay trở lại sử dụng ứng dụng.
 • Tiếp tục như thế cho đến Week 4.

Cứ tiếp tục như thế cho đến hàng cuối cùng là hàng trung bình (Average), chúng ta sẽ có số trung bình của các tuần.

Khác với cách đọc theo tỷ lệ %, đọc theo số tuyệt đối sẽ khó đọc hơn một chút. Chúng ta sẽ đọc theo thứ tự từ phải qua trái và từ trên xuống dưới. Đường chéo sẽ cho chúng ta biết số lượng khách hàng mới theo mốc thời gian. Đối với hàng đầu tiên Jun 06 - Jun 12:

 • Ở tuần 06/06 đến 12/06, ta có 1.489 khách hàng mới (phát sinh đơn hàng đầu tiên thành công).
 • Ở tuần 13/06 đến 19/06, ta có 0 khách hàng của tuần 06/06 đến 12/06 quay trở lại (phát sinh đơn hàng mới thành công).
 • Ở tuần 20/06 đến 26/06, ta có 77 khách hàng của tuần 06/06 đến 12/06 quay trở lại.
 • Tiếp tục như thế cho đến tuần gần nhất là 11/07 đến 17/07.

Tương tự cho hàng thứ hai là tuần 13/06 đến 19/06:

 • Ở tuần 06/06 đến 12/06, vì tuần này ở trước tuần 13/06 đến 19/06 nên chúng ta không có số liệu.
 • Ở tuần 13/06 đến 19/06, ta có 3.750 khách hàng mới.
 • Ở tuần 20/06 đến 26/06, ta có 307 khách hàng từ tuần 13/06 đến 19/06 quay trở lại.
 • Tiếp tục cho đến tuần gần nhất 11/07 đến 17/07.

Cuối cùng, hàng Total sẽ cho chúng ta biết tổng số khách hàng theo thời gian. Ví dụ với cột Jul 11 - Jul 17, ta có tổng cộng 2.333 khách hàng, trong đó:

 • 1.711 là khách hàng mới trong tuần đó.
 • 465 là khách hàng quay lại từ tuần 04/07 - 10/07
 • 66 là khách hàng quay lại từ tuần 27/06 - 03/07
 • 62 là khách hàng quay lại từ tuần 20/06 - 26/06
 • 20 là khách hàng quay lại từ tuần 13/06 - 19/06
 • 9 là khách hàng quay lại từ tuần 06/06 - 12/06

Như vậy, nhìn vào bảng cohort theo % sẽ cho nhà phát triển biết tỷ lệ người dùng hoặc khách hàng quay lại theo thời gian. Việc của chúng ta là nâng chỉ số này lên vì khi nhìn qua bảng cohort theo số tuyệt đối, ta sẽ thấy khách hàng của một tháng sẽ bao gồm lượng khách hàng mới và khách hàng quay lại của những tháng trước đó. Trong khi đó, chi phí để giữ chân khách hàng cũ hầu như luôn rẻ hơn việc tìm thêm khách hàng mới.

Kinh nghiệm đọc số liệu

Nếu bạn là người thường xuyên đọc dữ liệu, bắt đầu từ scorecard trước để có cái nhìn tổng quan về tình hình của ứng dụng. Bạn cũng có thể phối hợp với biểu đồ để nhìn ra xu hướng (trend) của các chỉ số mà bạn quan tâm.

Xem số ở Top Channels khi bạn muốn tối ưu các hoạt động marketing vì nó cho biết lưu lượng truy cập theo các kênh và hiệu quả của chúng dựa theo CR. Đương nhiên là bạn cũng cần phối hợp với các chỉ số khác như chi phí marketing để Customer Acquisition Cost (CAC) để tối ưu hiệu quả hoạt động.

Việc xem bảng cohort cũng là một cách để nhìn ra nhiều vấn đề từ tỷ lệ quay lại của người dùng hoặc khách hàng. Tỷ lệ này đôi khi sẽ thấp có thể do tính chất của sản phẩm nhưng hầu hết thường là do các nguyên nhân liên quan đến trải nghiệm người dùng (UX) trong quá trình họ sử dụng sản phẩm. Một số ví dụ điển hình như ứng dụng đòi hỏi quá nhiều quyền, luồng đăng ký/đăng nhập khó khăn, luồng checkout phức tạp, trải nghiệm mua hàng và chăm sóc khách hàng kém, v.v…

What’s Next

Phần báo cáo thống kê trên Tini Console vừa được ra mắt nên vẫn sẽ còn một số lỗi, đội ngũ Tini App đang cố gắng rà soát và khắc phục. Nếu trong quá trình sử dụng mà bạn phát hiện lỗi hoặc nhận thấy dữ liệu không chính xác, đừng ngần ngại gửi tin lên Slack hoặc tạo topic ngay trên Tini App Community.

Sắp tới, bọn mình sẽ cố gắng sửa hết các lỗi và hoàn thiện trải nghiệm người dùng, cũng như đưa lên các trang báo cáo cần thiết về mặt sản phẩm và hiệu suất hoạt động của ứng dụng. Các bạn cùng chờ xem nhé!

Ngoài ra, bạn cũng có thể cập nhật thêm các bài viết mới nhất từ đội ngũ Tini App:

—------

TINI APP - Tiện Ích Của Tôi: Nền tảng xây dựng ứng dụng tối ưu

2 Likes