Animation transform làm như thế nào?

giả sử ban đầu mình có đoạn có như này

<view>
 <view style="marginTop: 10px" />
</view>

Mình mún thực hiện 1 animation để transform "marginTop: 10px" thành "marginTop: 0px" thì sao ạ?

thì ra là dùng hàm này :like: