API animation chạy xong rồi mà không giữ state

Cho em hỏi là em có dùng api animation để chạy animation, mà khi chạy xong rồi nó k giữ state, mà nó quay lại state cũ, có cách nào config cho nó forwards như trong css k ạ?

ah thôi, dùng css luôn rồi, hem dùng API nữa

1 Like