API để hiển thị Toast bar như trong design

Đây là demo dùng API showToast

@namvo , JSAPI showToast chưa được update theo latest design, và không support show toast từ bottom. Mình sẽ plan cho việc support show toast từ bottom lên.
Tạm thời Nam có thể dùng popup để show từ bottom thay thế jsapi showToast nhé.

1 Like

Thanks anh nhen aaaaaaaa(cho du 69 ky tu)