API để switch tab

API nào để switch tab ạ?

my.switchTab({url: pagePath}) nhé Nam. Mình sẽ update document ngay.

@hanhan em k có dùng theo page, mà em dùng tab content ý, dùng của tini ui Sign in - Google Accounts

@namvo dùng link docs này nhé https://developers.tiki.vn

case của em hình thì switch tab thì em set data ra ngoài rồi đổi biến activeTab ấy.

em làm dc rồi, thanks anh Việt nhen

@namvo dùng cách nào mark solution giúp a nhé. Cho anh em sau này có vấn đề tương tự có giải pháp.

1 Like

Okie anh, nay mới biết chức năng này