API get thông tin của mã giảm giá

Cho em hỏi là có API nào để get thông tin về số lượng còn lại, sản phẩm áp dụng của một mã giảm giá không ạ ?

Bạn tham khảo API sau xem có dùng được không nhé.

https://tiki.vn/api/v2/events/coupon/v2?codes=STT7COVIDIXA,AMTHANKS100,PKSOCK27,AMTHANKS70,STT7HIAOV,AMTHANKS50,AMTHANKS30,AMTHANKS40,ITCTECHT725,ITCTECHT7800A,ITCTECHT7100B,ITCTECHT7300A&id=167794