App chạy trên dev assistant bị mất style

Em có một file commong.tcss trong folder src/pages để dùng chung cho tất cả page. Khi em dùng app trên dev assistant thì nó bị mất hết style trong file common.tcss, chạy local thì bình thường.

Hi @Anh_Quan_Vu_D_ng

Em cho anh xem thử chỗ em khai báo và import common.tcss nhé

Ở mỗi file .tcss của từng page em import common như thế này

image

Em để common trong folder src/pages như này
image

file common.tcss thì chỉ có các thẻ css cơ bản thôi ạ

Em vừa thử paste đống common vào từng file, mà lỗi vẫn vậy ạ, hóa ra ko phải lỗi common nhưng em cũng ko biết đây là lỗi gì

Em có generate ra mấy thẻ như này để làm cách dòng, chạy ở local thì bthg, nhưng chạy ở dev assistant thì mấy thẻ này ko có tác dụng

image

Em có github cho source code này không, hoặc nếu em có tham gia hackathon thì ping anh nhé: Slack

Dạ thôi em sửa thành px là ddc rồi ạ