App Id in Create project

Hello mọi người,
Mình định tạo app đầu tiên thì gặp trục trặc vì không biết điền gì trong App Id. Nhờ mọi người chỉ dẫn giúp với

Chào bạn @Hoang_Anh_Phan

Bạn có thể điền App Id theo format này nhé:

  • Bao gồm ký tự viết thường hoặc viết hoa
  • Không được bắt đầu bằng số
  • Không chứa ký tự đặc biệt
  • Bắt buộc phải có ít nhất một dấu chấm và các thành phần được ngăn cách nhau bởi dấu chấm

Ví dụ: com.test.app, com.app, app.test123,…

Bạn có thể điền tùy ý App Id trên Studio miễn theo format như trên. Nó sẽ không ảnh hưởng tới quá trình Upload và Dev của bạn. Bạn cũng lưu ý format này trong quá trình tạo App trên Dev Center về sau nhé.

Ngoài ra field này cũng đã bị outdated, sắp tới bên mình sẽ cập nhật lại luồng tạo App cho đơn giản hơn.

Thông tin đến bạn.


Cám ơn mình đã xử lý được vấn đề nhé

2 Likes