AppId không chạy khi làm Project

Hệ thống báo: App Id must have at least two segments (one or more dots).

image

Chào bạn @LinhNH

Hiện tại để tạo mới một project trên Tini App thì App Id bắt buộc phải theo format:

  • Bao gồm ký tự viết thường hoặc viết hoa
  • Không được bắt đầu bằng chữ số
  • Không chứa ký tự đặc biệt
  • Bắt buộc phải có ít nhất một dấu chấm và các thành phần được ngăn cách nhau bởi dấu chấm

Ví dụ: com.test.app, com.app, app.test123,…

Như vậy AppId trong trang Developer có quan hệ gì với cái AppID lúc tạo chương trình:

image

Hiện tại field App Id trong Studio cũng đã bị outdated và sẽ không ảnh hưởng gì lúc bạn Upload App lên nhé, vì lúc Upload sẽ phải chọn App Id. Nên bạn có thể đặt App Id không giống với trên Dev Center cũng được.

Sắp tới bên mình sẽ update lại luồng tạo App để cho đơn giản hơn, trong thời gian đó bạn cứ tạo App Id tùy ý nhé.