[Article] Flight Booking template

1. Giới thiệu

Download Tini Flight Booking template trên Figma community

Tini Flight Booking template là bộ template được build trên nền tảng Tini app, sử dụng Tini Design System.
Tini Flight Booking template được xây dựng dựa trên việc nghiên cứu và tổng hợp một số trải nghiệm đặt vé máy bay trên thị trường. Template bao gồm các tính năng chính:

  • Tìm kiếm chuyến bay (Search)
  • Đặt vé (Book)
  • Thanh toán (Checkout)
  • Quản lý vé (My tickets)

1.1 Đối tượng sử dụng

Các bên thứ ba cần build Flight booking app bằng giải pháp Tini App.

1.2 Lí do sử dụng

Đồng bộ hóa trải nghiệm cho các Tini app

Tini Flight Booking được tổng hợp từ việc nghiên cứu các app đặt vé máy bay khác trên thị trường. Với tính chất nhỏ gọn và đơn giản của Tini App, chúng tôi đã lược bỏ các tính năng phức tạp, giữ lại các tính năng cơ bản nhất là tìm kiếm, mua vé và quản lý vé.

Tối ưu hóa tốc độ phát triển Tini app

Hệ thống Tini template nói chung và Tini Flight Booking template nói riêng được xây dựng để các Tini app builders có thể tận dụng những component có sẵn của template và custom lại để phù hợp.2. Các flow chính

2.1 Tìm kiếm chuyến bay

Một chiều (one way)

Khứ hồi (Round trip)

Các flow khác

Chọn điểm đi, điểm đến

Chọn số lượng hành khách

Chọn loại ghế2.2 Chọn chuyến bay

Các flow khác

Chỉnh sửa tìm kiếm

Chỉnh sửa loại ghế

Lọc

Sắp xếp2.3 Điền thông tin hành khách2.4 Chọn dịch vụ thêm2.5 Thanh toán2.6 Quản lý véThông tin liên quan

Design library

Standard flows

  • Tini Checkout flows: Figma

Template

2 Likes