Bật Terminal trong Tinapp?

image

hi @verus2411,
Hiện tại để bật terminal trong studio có 2 cách sau:

  1. tổ hợp phím ctrl +`
  2. Nhấn Command + Shift + P > search :Terminal
    Team đang implement cách thứ 3 là mở lên từ Menu tool.
    Bạn theo dõi trên community để update bản mới nhất từ tini studio nha :wink: .
4 Likes