Background-image not working on production

example:

      <view style="height: 140px; background-image: url(/assets/image.jpg); " />

Mình sử dụng background-image, trên simulator vẫn hiện nhưng check bản build được upload lên thì k hiện nữa. Có ai gặp trường hợp này chưa ạ, và xử lý nó như thế nào?
Cảm ơn mọi người đã xem bài.

Studio bản mới đã fix issue này nhé bạn. Khoảng đầu tuần sau team mình sẽ release studio version mới. Tạm thời bạn có thể update image lên server rồi xài link remote tạm nhé.

cảm ơn bạn nhiều nhé