Block-header not found

Screenshot 2021-07-14 215000
Em có làm theo mẫu hướng dẫn nhưng báo lỗi như hình. phải xử lý thế nào ạ?

Link hướng dẫn Textfield | Tini App (tiki.vn)

Lỗi trên là do trong code của bạn chưa định nghĩa component

Bạn có thể follow theo code base ở

nhé

1 Like

Bạn nhớ cũng cần phải fetch cả app về

1 Like