Cần thêm date input component

Hi all,
Mình tham khảo phần input component của framework thì thấy bị thiếu phần input date. Trong một vài trường hợp input đặc biệt khá khó để user điền chính xác format của ngày/tháng/năm.
Ví dụ:
Có người sẽ điền là: 19/6/2021
Có ngưới sẽ điền là: 19/06/2021
hoặc có người sẽ điền la: 19/6/21

Trong trường hợp này mình thấy cần provide thêm input type cho người dùng ở điện thoại có thể chọn ngày giống như datepicker hoặc chọn ngày mặc định của OS sẽ tiện hơn. Không biết framework của mình đã có chưa, nếu có mọi người vui lòng hỗ trợ mình với.

Hi anh @charlievuvn

Cám ơn anh đã góp ý, hiện tại bên em cũng có plan là làm Date Picker nha anh (gần giống với picker bên iOS).

Khi nào xong em sẽ báo anh ngay nhé.

1 Like

cảm ơn anh đã phản hồi lại nhé

1 Like