Cấp quyền cho App

Mình đang làm một app cần cấp quyền getUserPhoneAndEmail, openDeeplink, trong tini console mình ko thấy phần Cấp quyền ở mục Cài Đặt, mình đang dùng tài khoản cá nhân.

Việc cấp quyền hiện tại vẫn đang làm thủ công ở phía quản lý của Tini App và chỉ cấp quyền cho các app phát triển bởi Đối tác/Công ty. Bạn có nhu cầu cấp quyền và thoả điều kiện thì nhắn cho bên mình App Id nhé.