Cách để hiện 2 hình ngang nhau trong thẻ view

làm cách nào để có thể viết text kế bên một images và text đó nằm trong một container nhất định ? Mình có thử làm và cứ thấy là text bị xuống hànghi @Duc_Pham, mình nghĩ là có nhiều cách đề làm cái này, mình thì tiếp cận bằng cách sử dụng flex.
Ví dụ đơn giản để hiển align item trên 1 row:

<view style="display: flex;flex-direction: row;">
  <!-- left item -->
  <image style="width: 200px;"
    src="https://media.istockphoto.com/photos/color-guide-fan-chart-catalog-spectrum-of-all-kind-of-various-colors-picture-id1211545268?s=612x612" />
  <!-- right item -->
  <view>
    <text>Text</text>
  </view>
</view>

Bạn có thể tham khảo thêm các thuộc tính của flex ở đây: