Cách để import font từ Google font

Cho em hỏi làm cách nào để sử dụng font từ Google font. Em cám ơn ạ.

Hi @Felix_Vo

Hiện tại bên mình đang dùng font Inter và vẫn chưa cho custom các font khác nhé. Trong tương lai bên mình sẽ cập nhật để dev có thể custom các font khác bên trong content.

1 Like