Cách kiểm tra bạn đã được BTC invite vào app trên Dev Center

Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản Developer thì sau khi đăng nhập bằng tài khoản Tiki, bạn sẽ được chuyển trực tiếp đến trang Quản lý ứng dụng.

Nếu đã đăng ký tài khoản Developer thì bạn sẽ thấy có thêm Tiki trong danh sách ở góc trên bên trái.

Sau khi chuyển qua tài khoản Tiki, bạn sẽ thấy ứng dụng của bạn nằm trong danh sách Ứng dụng bên dưới.

Khi nhấp vào ứng dụng, bạn sẽ thấy App Id nằm ở phía trên như hình:

Trong trường hợp bạn vẫn chưa được mời vào Tiki hoặc không nhìn thấy ứng dụng của đội mình, vui lòng liên hệ hackathon@tiki.vn để được hỗ trợ.