Cách lấy nội dung ảnh

Mn cho mình hỏi có cách nào đọc được nội dung ảnh để sử dụng không ạ

hi @hieu_nguyen,
Bạn có thể nói rõ hơn yêu cầu của bạn được không?
Mình có các gợi ý cho “Đọc nội dung ảnh” của bạn như sau:

  1. Chọn ảnh từ thư viện/chụp trực tiếp qua camera (sử dụng tempFiles để lấy được thông tin path, size, width, height): my.chooseImage | Tini App
  2. Chỉ lấy thông tin của ảnh như width, height, orientation, path, type thông qua đường dẫn: my.getImageInfo | Tini App
  3. Show preview của ảnh: my.previewImage | Tini App
1 Like

kiểu là mình có thể chụp hoặc chọn 1 cái ảnh trong thư viện xong có thể lấy đc thông tin vd: tên, địa chỉ,…

hi @hieu_nguyen
Hiện tại bên mình chưa hỗ trợ scan/OCR ạ.