Cách xóa một ứng dụng trên Dev Center?

Mình muốn xóa đi một phiên bản trên Dev Center?

Việc xoá ứng dụng sẽ được release sớm nhé. Bạn chịu khó chờ vài ngày và delete app của bạn sau nhé.