Chức năng ghi âm và upload audio trong Tiki miniapp studio

Cho em hỏi là mình có thể dùng hàm gì để ghi âm và upload file audio trong Tini studio ?

@Duc_Pham , hiện tại Tini Studio chưa support ghi âm file. Còn upload file audio thì bạn dùng jsapi my.uploadFile
https://developers.tiki.vn/docs/api/network/upload