Confirm dialog không giống như design

Design:

Code thiệt:

2 cái nút code thiệt nó dài mà chiều cao lại thấp hơn design

Nếu được support thêm content là 1 component thì càng tốt, vì hiện tại mình muốn custom content 1 tí, nhưng mà mình phải tự viết lại dùng modal

Hiện các component trong jsapi chưa đc update theo design đó @namvo ơi. Nhưng mà component của jsapi sẽ khác với cái dialog trong design. Confirm popup của jsapi nó chỉ có hiển thị text và 2 button thôi. Còn Dialog trong design là Template để tham khảo, muốn dùng dialog đó phải tự dùng modal như trong example của Modal.

Để chi tiết hơn thì page js được chạy trên web worker độc lập với process render ui. Nên các jsapi mình ko thể truyền vào đc tham số là component ui được. Tuy nhiên nhu cầu dialog cũng cần thiết, bên mình sẽ plan phát triển thành advance component bên tini-ui nhé