Công cụ thiết kế giao diện của Tini Studio

Hi mọi người,
Mọi người cho em hỏi Công cụ thiết kế giao diện của Tini có thể thiết kế đồ họa như Android studo hay Visual Studio k ạ. Em nhìn không rõ có chỗ nào lôi các button ra không?

Hi @Hoang_Anh_Phan ,

Thành phần này có trong lộ trình phát triển của sản phẩm. Tuy nhiên vì nguồn lực có hạn nên hiện tại có những ưu tiên khác cần làm nên tính năng này chưa sớm có được.

Tạm thời để giải quyết vấn đề của bạn mình có thể tra cứu ở trang docs này Tổng quan về Component | Tini App với những example để sử dụng .

Trang docs cũng hỗ trợ search nên bạn có thể gõ từ khó component bạn muốn.

Rất cám ơn sự góp ý từ bạn !