CSS Specificity

image

mn cho em hỏi em muốn foscus input để thay đổi css mà không dùng đc ko biết có cách gì để thêm class ko ạ

Chào bạn,
Bạn thử dùng this.data.isFocus để giải quyết
Example:

Component({
  data: {
    isFocus: false,
  },
  methods: {
    onFocus() {
      this.setData({ isFocus: true });
    },
    onBlur() {
      this.setData({ isFocus: false });
    },
  },
});
<input class="form-input {{isFocus?'focus':''}}" onFocus="onFocus" onBlur="onBlur"></input>

vì mình có rất nhiều input nên phải khai báo nhiều biến isFocus có cách nào ko ạ.
Còn case khi nhập thông tin thì m muốn giữ class đó thì làm ntn ạ