Custom bottom tab bar

Mình có tạo được một thanh tab bar như hình dưới.

không biết liệu mình có thể customize tab bar này với hình đã tự design trước như này bằng cách nào ._.

Chào @Duc_Pham

Hiện tại bên mình chưa hỗ trợ làm tab bar như design của bạn nhé. Bạn có thể tự làm một custom bottom tab thay vì dùng tab bar của system nhé. Mình có example ở đây, bạn xem thử nhé: tiniapp-example/bottom-tab at main · tikivn/tiniapp-example · GitHub

@hung.nguyen7 cảm ơn anh ạ :smiley: