Custom steps theo degisn

steps của tini có hỗ trợ custom lại theo degisn dc k ạ
image


mình muốn ấn chọn gói ở dưới thì chuyển step

Hi @conheosua88 ,
Hiện tại thì steps chưa support custom lại UI. bạn có thể tự viết custom steps lại như custom tabs như bài viết này Custum tabs theo degisn.