Custum tabs theo degisn

cho mình hỏi muốn custom tabs theo degisn thì làm ntn vậy

hi @conheosua88

Vì tabs của bạn có UI khác so với component tabs của tini-ui nên việc custom lại rất mất thời gian. Vì vậy mình xin gợi ý bạn cách viết một component tabs mới như sau:

Tại file index.js:

Page({
 data: {
  activatedTab: 1,
 },

 onChangeTab(event) {
  const { index } = event.target.dataset;
  this.setData({
   activatedTab: index,
  });
 },
});

File index.txml

<view>
 <view class="tab-header" style="display: flex;">
  <view
   class="tabs-header-item"
   data-index="{{1}}"
   onTap="onChangeTab"
  >
   <image src="https://picsum.photos/50/50" style="width: 50px; height: 50px;"/>
   <view>Gói cơ bản</view>
  </view>
  <view
   class="tabs-header-item"
   data-index="{{2}}"
   onTap="onChangeTab"
  >
   <image src="https://picsum.photos/50/50" style="width: 50px; height: 50px;"/>
   <view>Gói nâng cao</view>
  </view>
 </view>

 <view class="tab-content">
  <view
   class="tab-content-item"
   tiki:if="{{activatedTab === 1}}"
  >
   Tab content 1
  </view>
  <view
   class="tab-content-item"
   tiki:if="{{activatedTab === 2}}"
  >
   Tab content 2
  </view>
 </view>
</view>

@tri.nguyen1 mình cảm ơn. cho mình hỏi nếu muốn khi active thêm class active thì thêm ntn hả bạn

@conheosua88

Bạn có thể làm như sau:

// tcss
.tabs-header-item-active {
  background-color: red;
}

// txml
  <view
   class="tabs-header-item {{activatedTab === 1 ? 'tabs-header-item-active' : ''}}"
   data-index="{{1}}"
   onTap="onChangeTab"
  >