Đổi ý tưởng tham gia hackathon

Nhóm em có đăng ký ý tưởng hackathon, nhưng có sự nhầm lẫn, bọn em có được làm theo 1 ý tưởng khác ko ạ? Em cảm ơn ạ

không sao bạn nhé, bạn hoàn thành được ứng dụng là được.

2 Likes