[Daily fun facts] The very first `bug` of the computer industry

Ảnh trên chụp “chiếc bug” đầu tiên của máy tính. Đây cũng là lý do các lỗi phần mềm hiện đại ngày nay được các lập trình viên gọi chung là “bug”.

Source: https://education.nationalgeographic.org/resource/worlds-first-computer-bug

3 Likes

Hôm qua vừa nói chuyện ngày xưa code trên giấy xong luôn nè, code xong k biết debug kiểu gì hết trơn :)))

2 Likes

Code trên giấy là trend chú Elon mới vực dậy đó chị, rồi không biết sau này ai dám vào twitter làm diệc nữa :smiling_face_with_tear::smiling_face_with_tear:

1 Like

mà thực ra phải code giấy mới bắt được mấy chú “bug” người thật việc thật như trển đó =))))

1 Like