Đăng ký trao đổi riêng với cố vấn và Kênh trao đổi trực tiếp trên Slack

Nhằm hỗ trợ các đội hoàn thiện ý tưởng, đồng thời giải đáp các thắc mắc liên quan đến sản phẩm và kỹ thuật. Các đội có thể điền form sau để đăng ký trao đổi với các cố vấn của cuộc thi: https://forms.gle/R36zUT5tnwr3RZdf6

Sau khi nhận được thông tin, BTC sẽ sắp xếp thời gian để các đội có thể trao đổi trực tiếp với các anh cố vấn.

Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu của một số đội, BTC có tạo một kênh Slack để các đội có thể nhắn tin trực tiếp đến các thành viên trong BTC và cố vấn để trao đổi nhanh hơn. Bạn có thể đăng ký tại link sau: Tini App Slack

2 Likes