Đăng nhập trên studio xong không có thao tác mới

Hi all,
Mình đang phát triển thử 1 app bằng Tini studio thì gặp một vấn đề liên quan tới login như này:

Mình dùng 2 APIs là: my.isLoggedIn và my.getAuthCode lồng nhau để kiểm tra user đã login hay chưa, chưa thì sẽ yêu cầu đăng nhập.

getAuthCode() {
  my.getAuthCode({
   success: (res) => {
     this.setData({ isLogged: res });
   },
   fail: (res) => {}
  });
 },
 checkUserLoggedIn() {
  my.isLoggedIn({
   success: (res) => {
    if (res === false) {
     this.getAuthCode();
    }
    this.setData({ isLogged: res });
   },
   fail: (e) => {
    console.log(e);
    this.getAuthCode()
   },
  });

Khi đó ở studio sẽ hiện ra.

rồi mình đăng nhập bằng tài khoản tiki thật

tuy nhiên việc màn hình thông tin vậy mình bị kẹt không biết làm gì tiếp theo để chuyển về app của mình để lấy thông tin user tiếp. Mình làm 1 nút check login nhưng khi click vào vẫn tiếp tục yêu cầu login để sử dụng khi để nguyên màn hình đã đăng nhập

Mọi người hỗ trợ giúp mình với

1 Like

Hi @charlievuvn

1/ Để sử dụng được API my.getAuthCode(), bạn cần phải đảm bảo rằng

 • Bạn đã tạo app trên Dev Center
 • Bạn truyền đúng appId trên DevCenter vào trong file package.json
{
 "name": "check-login",
 "version": "0.1.0",
 "tiki": {
  "appIdentifier": "<my-app-id>",
  "buildNumber": 1
 }
}

Nếu không có 2 điều kiện này, API my.getAuthCode sẽ throw ra lỗi.

2/ Mình có tạo một đoạn code example về cách làm viêc với API my.isLoggedIn và my.getAuthCode
Bạn có thể tham khảo tại

Một tips mình hay sử dụng đó là convert các JSAPI từ dạng callback về Promise, như vậy
sẽ làm code trở nên dễ đọc hơn

3/ Mình xác nhận bên Studio đang có một bug
khiến cho khi users login xong thành công trên Studio, thì không gọi callback về Mini App.
Nên code không xử lý được, bọn mình sẽ fix issue này sớm.

2 Likes

@kien.nguyen3 ơi, status của bug này sao rồi?

@baguohalge ơi, hiện tại team bên mình chưa fix xong issue này.
Tới lúc nào fix xong bên mình sẽ báo để bạn tải Studio mới nhé.

Mà hiện tại, bạn làm theo code example như mình đưa ra là được ấy.

3 Likes

Chào @kien.nguyen3 mình có câu hỏi liên quan đến hàm getAuthCode,
Hiện tại app mình đã có trên developers.tiki.vn.
Mình gọi hàm getAuthCode thì lỗi trả về là request ‘getAuthCode’ failed

ko rõ là có liên quan đến lỗi mà team đang fix ko.

@quangnt183 để sử dụng được API my.getAuthCode, bạn cần

 • Bạn đã tạo app trên Dev Center
 • Bạn truyền đúng appId trên DevCenter vào trong file package.json

thì mới sử dụng được bạn nhé

nếu appId không đúng, thì sẽ không nhận được authCode đâu

Sau khi logout / login lại account trên studio, mình thấy ko còn bị lỗi này nữa. Cám ơn bạn nhé!