Dev Assistant trên App Tiki chỉ hiện ứng dụng đối với tài khoản upload app

Mình đang gặp một vấn đề với Dev Assistant trên App Tiki. Mình đã upload app và muốn một bạn khác trong nhóm vào test cùng.
Dev Assistant chỉ hiện ứng dụng đối với tài khoản upload app, các tài khoản khác mặc dù cũng là Programmer của ứng dụng đó nhưng lại không hiện được.

Theo như mình check thì thành viên còn lại của nhóm bạn là bạn Long chưa verify email => Trong trường hợp này thì bạn ấy cũng sẽ không thấy app của nhóm trên Dev Center. Nhưng mình đã add tay bạn ấy vào app rồi nhé. Bạn nói bạn ấy check lại thử xem.

1 Like

cảm ơn bạn nhiều nhé. để mình kiểm tra lại nhé :slight_smile: