Dev Tool không hoạt động trên Studio phiên bản dành cho Windows

Lỗi Dev Tool không hiển thị các elements mặc dù page đã được render và tương tác bình thường. Kể cả Console tab cũng không.

Em đã thử xóa thư mục Tini Studio trong AppData/Roaming, thử Reload Window bằng Command Palette, tắt cửa sổ Dev Tool rồi mở lại, gỡ bỏ Tini Studio nhưng vẫn không khắc phục được.

Update: Em đã fix được bằng cách Restart máy tính.
Tuy nhiên em vẫn để thread này phòng khi Team Tiki muốn tìm hiểu gì thêm ạ

thanks @ductoanvo for feedback nhé.

Nếu trường hợp này có xảy ra em có thể thử 1 trong 2 cách này trước khi restart máy nhé:

  • Tools > Refresh
  • Tools > Compile

Vì lý do gì đó devtools mất connection tới Simulator nên dẫn tới tính trạng này. c/c @lynhan318 @kien.nguyen3

1 Like

em có thử compile hoặc refresh và reset máy thì vẫn ko devtool vẫn không hoạt động ạ