Dùng hàm my.isLoggedIn( ở backend

mình đang muốn check xem user hiện tại có phải người dùng tiki không rồi mới trả dữ liệu. mình thấy ở frontend có hàm này dùng để check, không biết bên tiki có api nào hỗ trợ việc này không ạ. cho mình xin giải pháp. tks

hi @Ng_c_b_o_Tr_n
Bạn có thể nói chi tiết thêm yêu cầu của bạn không?
Tất cả những user đăng nhập vào Tini app đều là người dùng của Tiki nên không biết bạn cần thêm API check xem có phải người dùng Tiki để làm gì nhỉ?