Dùng webview đến 1 fanpage facebook được không


mình thấy bên bạn yc khai báo tên miền mà api webview mình dùng để check xem miền của mình hay không. mình có 1 webview trỏ tới 1 fanpage facebook thì mình khai báo tên miền faceboook.com ạ. và mình được dùng webview này không bạn nhỉ

hi @Ng_c_b_o_Tr_n

Bạn cho mình xin thông tin app_id và full url bạn muốn làm webview nhé

app mình chưa release còn url sẽ là fanpage nhóm của bọn mình nhé=

phải cần app_id để add whitelist cho app bạn ấy @Ng_c_b_o_Tr_n ơi

vâng mình cảm ơn ạ .