Error: component <tabs> not found

Hello team,
Mình clone example tại https://github.com/tikivn/miniapp-getting-started/tree/main/shopping về và thử chạy thì xuất hiện lỗi:
Error: component <tabs> not found trên simulator. Kiểm tra trong node_modules thì hiện tại bản “@tiki-miniapp/tiny-ui”: “0.0.6” đang không có component tab trong source code.
Không biết là mình cần sử dụng phiên bản nào để có thể chạy được example này?

Thank team for support :smiley:

Hi bạn @hoangdoan267

Mong bạn thông cảm vì hiện tại repo shopping của getting started đang bị out of date, nên một số tính năng có thể hoạt động không mong muốn. Bên mình đang tiến hành cập nhật lại một số bản fix cho repo này nhé.

Ngoài ra thì package “@tiki-miniapp/tiny-ui” đã được đổi sang @tiki.vn/tini-ui rồi đó bạn.

Mình đã có 1 bản hot fix ở đây, bạn có thể vào xem thử, tuy nhiên layout đang bị vỡ. Trong quá trình chờ bản fix bạn có thể playground trên này trước nhé.

Thông tin đến bạn.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ :smiley:

1 Like