Error getAuthCode

Sáng nay mình không sử dụng được function getAuthCode. Những ngày trước vẫn hoạt động bình thường. Mình thử login bằng trên app demo nhưng cũng k được. Không biết có ai đang bị lỗi giống mình không?

Mình đang sử dụng SDKVersion: 1.87.19 và @tikivn/tiki-miniapp-studio 1.21.0

Bằng một phép màu nào đó thì hiện tại mình đã login được rồi. Cảm ơn mọi người!