Event chuyển trang khi bấm vào một <view>

Cho mình hỏi là mình cần phải làm gì để khi bấm vào một image nhất định trong thì nó sẽ chuyển sang một page khác

Chào @Duc_Pham

Để navigate sang một page khác, bạn có thể dùng event onTap cho thẻ view, sau đó dùng jsAPI navigateTo my.navigateTo | Tini App để nhảy sang một page khác nhé.