Feedback cho ứng dụng Live to Share

Trong quá trình sử dụng và quyên góp trong ứng dụng Live to Share. Nếu bạn gặp vấn đề hoặc sự cố gì thì reply trong topic này nhé.

2 Likes