Gọi API ở môi trường dev

 1. E dùng API my.request để gọi api từ 1 server local (vd: http:localhost:3001/abc) nhưng bị báo lỗi “"url" has to be loaded over https”. Mọi người cho e hỏi có cách nào để gọi đc api từ local ko?
 2. Tiki tini có hỗ trợ package dotenv ko? Vì e có một số thông tin thay đổi tùy theo môi trường dự án

E cám ơn

Chào bạn, hiện tại studio chỉ hỗ trợ các api với chuẩn https, vì vậy bạn không thể kết nối tới localhost với chuẩn http trên máy. Tuy nhiên bạn có thể dùng https với localhost theo hướng dẫn này https://web.dev/how-to-use-local-https, hoặc dùng ngrok, localtunnel,… các dịch vụ tương tự để forward localhost lên host của nhà cung cấp với chuẩn https và sử dụng nó cho tini-app trong môi trường development.

Và hiện tại Tini-app không hỗ trợ thư viện dotenv.

1 Like

thế cho e hỏi có cách nào để tạo biến theo môi trường như dotenv ko?

Với mỗi Tini-app sẽ có hai môi trường để chạy gồm simulator của studio và app Tiki. Bạn có thể phân biện hai môi trường này bằng property app từ API my.getSystemInfo.
Ví dụ:

// make sure that env vars are setup before using.
my.getSystemInfo({
  success: ({app}) => {
   if(!app.toLowerCase().includes("simulator")){
    // setup production env variables here
   } else {
    // set env vars to development
   }
 }
})
1 Like

Cám ơn @thien.ly nhé, để em làm thử xem sao.