Gặp vấn đề với load png trong Tini Studio

Chào bạn @NguyenMinh12

Bạn cho mình xem file txml của bạn để có thể check lỗi rõ ràng hơn nhé.

Hi @NguyenMinh12

Hiện tại có một bug liên quan tới cache hình, bạn thử check lại hình của bạn có mở bình thường được không. Hoặc bạn tạo folder hình mới rồi sửa lại đường dẫn thử xem nhé

@NguyenMinh12

Như mình nói ở trên, bạn thử tạo folder mới và bỏ hình vào, sau đó sửa thành đường dẫn tương đối: …/…/ giúp mình nhé

không nó vẫng không load