Hỏi về việc sử truy cập và sử dụng voucher tiki

Cho mình hỏi là nếu xây dựng tini app như một phần của ứng dụng tiki, có quyền truy cập và sử dụng voucher cho mục đích của app thì có được hay không? Mình xin cảm ơn.

Hi Duy,

Với Coupons trên tài khoản seller hoăc authorized sellers của bạn thì không giới hạn nhé. Tuy nhiên Coupon API thì hiện kh thuộc team tini quản lý, nếu bạn mô tả cụ thể hơn thì mình có thể check với team liên quan.

Còn public Coupons (ở mấy trang campaigns của tiki) thì nó fetch từ public api, bạn có thể sử dụng để dùng cho mục đích của mình.

Cho mình hỏi trong coupon API có những loại coupon gì?

Hiện chưa có official docs cho phần e-com, bạn có thể inspect frontend tiki để lấy những API liên quan tuy theo UI bạn thấy tương đồng. Ví dụ:

https://tiki.vn/api/v2/events/coupon/v2?codes=ZALOPAYSMS